JUDr. Martin Laššák

 • advokát a konateľ spoločnosti

 • vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Komenského
  v Bratislave

 • dĺžka praxe: 23 rokov

 • jazyky: anglický, nemecký, poľský, ruský 

 • e-mail: martin.lassak@akl.legal

 

JUDr. Martina Kacvinská

 • koncipientka

 • vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika
  v Košiciach

 • dĺžka praxe: 5 rokov 

 • jazyky: anglický, poľský

 • e-mail: martina.kacvinska@akl.legal