Znajdziesz nas w budynku przy ulicy ČSA 25 (Československej armády 25) w Bańskiej Bystrzycy 

na 3. piętrze, drzwi 316 - 317