Sme advokátska kancelária so sídlom v Banskej Bystrici
s celoslovenskou aj medzinárodnou klientelou. 

Kancelária vznikla v júli 2007 s pôvodným názvom Advokátska kancelária Laššák s.r.o.
a v súčasnosti poskytuje právne služby prostredníctvom jedného advokáta a jedného advokátskeho koncipienta.


Vďaka spolupráci s daňovými poradcami, prekladateľmi a notárskymi úradmi vie naša 
kancelária zabezpečiť klientom kompletný právny a ekonomický servis pre ich podnikanie
a tiež vyškolenie personálu v oblasti základov platnej právnej legislatívy SR.


Neposkytujeme zastupovanie v trestných, ani v rodinných veciach.